ตาราง ข่าว Forex (Forex News)

ตาราง ข่าว Forex (Forex News)

Real Time Economic Calendar provided by Investing.com.

ตาราง ข่าว forex แบบเรียลไทม์สามารถดูความสำคัญของข่าวนั้นๆได้ และร่วมข่าวของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินทั้งหมด รวมไปถึงบอกการคาดการณ์ล่วงหน้า และตัวเลขก่อนหน้านี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยเราได้ดึงมาให้ท่านได้ดูอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องเข้าไปกดให้ยุ่งยาก